Regulamin pobytu


Witamy Państwa serdecznie w naszym gospodarstwie agroturystycznym „AGRORZYM’ i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do gospodarza w celu uregulowania należności za pobyt.

2. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnie opłaty.

3. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą

odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 12.00, a kończy o godz. 10.00

następnego dnia.

5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie usługi za nie wykorzystany okres.

6. Gospodarstwo agroturystyczne zobowiązane jest:

-zapewnić warunki do spokoju i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gości,

-bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.

7. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie

dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.

8. W gospodarstwie należy zachować ciszę od godz.22.00 do godz.7.00, chyba, że wcześniej ustalono warunki zabawy.

9. Osoby odwiedzające turystów mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.

10. Zachowanie osób wypoczywających w agroturystyce nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Gospodarze mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

11. Agroturystyka przyjmuje gości z dobrze ułożonymi zwierzętami domowymi po zaakceptowaniu

kryteriów:

– właściciel zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym

szczepieniem przeciw wściekliźnie,

– zwierzę na terenie gospodarstwa musi być pod pełną kontrolą właściciela, nie może zakłócać

wypoczynku innych wczasowiczów,

– w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych zwierzę wyprowadzamy poza teren gospodarstwa,

– w przypadku zanieczyszczenia terenu agroturystyki właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie, przed zdaniem pokoju należy go oczyścić,

– właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swoje zwierzę.

12. Agroturystyka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenie mienia gości.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

14.Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność należy zachować przy grillu, ognisku oraz na placu zabaw.

15. Prosimy o zamykanie okien i dziwi wynajmowanego pokoju przy opuszczaniu terenu agroturystyki.

16. Gość agroturystyki ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winny lub z winny odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. Gospodarze służą wyjaśnieniami radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą gości o jego przestrzeganie.