Kontakttel. 724 290 883

Adres: Rzym 35, 83-333 Rzym

E-mail: agrorzym@wp.pl

PKO BP SA Oddział 1 w Kartuzach Numer rachunku: 94 1020 1866 0000 1202 0060 6079